Muzeyimiz

Bülbülcan - Əbdülbaqi Kərbəlayi Əli oğlu Zülalov(1841, Şuşa – 1927, Bakı) – xanəndə   

Azərbaycan xanəndəlik məktəbinin görkəmli nümayəndəsi. İlk musiqi təhsilini Şuşada Xarrat Qulunun məktəbində almış, Qarabağ, Gəncə, Şəki və s. yerlərdə xanəndəlik...

Sadıqcan - Mirzə Sadıq Əsəd oğlu(1846, Şuşa -1902, Şuşa) – tarzən, müasir Azərbaycan tarının yaradıcısı.

17-18 yaşlarından Mirzə Sadıq tütək, ney, kamança çalmağı öyrənmiş, məşhur misiqiçi Mirzə Əli Əsgər Qarabağidən tar dərsi almışdır. O, virtuoz...

Mirzə Fərəc - Fərəc Rza oğlu Rzayev(15.03.1847, Bakı – 27.03.1927, Bakı) – tarzən.

İfaçılıq sənəti Bakı (Abşeron) muğam ifaçılığı məktəbi ilə bağlıdır. Tar ifaçılığını tarzən Şirazlı Əlidən öyrənmiş, sənətini təkmilləşdirmək məqsədi ilə...

Cabbar Qaryağdıoğlu - Cabbar Məşədi İsmayıl oğlu(31.03.1861, Şuşa – 20.04.1944, Bakı) – xanəndə, xalq artisti (1935).

Cabbar Qaryağdıoğlu XIX əsrin ikinci yarısında yetişən və Azərbaycan musiqi tarixində ən görkəmli rol oynayan xanəndələrdən biridir. Azərbaycan xanəndəlik sənətinin...

Rübabə Muradova- Rübabə Xəlil qızı Muradova(22.03.1933, Ərdəbil – 28.08.1983, Bakı) – müğənni (metso-soprano), xalq artisti (1971).

Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbini, Seyid Şuşinskinin sinifini bitirmişdir. Güclü, təsirli və müxtəlif çalarlı səsə, orijinal ifaçılıq...

Həqiqət Rzayeva -Həqiqət Əli qızı Rzayeva(20.05.1907, Bakı – 02.08.1969, Bakı) – müğənni, pedaqoq, xalq artisti (1943)

Azərbaycan səhnəsində çıxış edən ilk qadın müğənnilərdən biridir. Güclü və zəngin tembrli soprano səsə malik idi. 1928 – 1932-ci illərdə Azərbaycan...

Şəkili Ələsgər - Ələsgər Baba oğlu Abdullayev
(1866, Şəki – 01.04.1929, Bakı) – xanəndə.

Xalq arasında “Şəkili Ələsgər” kimi tanınmışdır.
 Muğam sənətinin sirlərini xanəndə Keştazlı Həşimdən
 və Ağabala Ağasəid oğlundan öyrənmişdir. 
Bakıda fəaliyyət...

Bizimlə əla

Azərbaycan,Bakı, AZ1004
Dənizkənarı Milli Park, M.Useyinov pr. 30,
Tel.: (+994 12) 497-89-72, 497 89 73
Faks: (+994 12) 497 89 76
Email: info@icm.az

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

2023 ​All rights reserved ®  Beynəlxalq Muğam Mərkəzi