• Binan?n formas? Az?rbaycan?n q?dim musiqi al?tl?rind?n olan tar?n hiss?l?rini xat?rlad?r. ?n m?asir texnologiyadan istifad? edilm?kl? tikil?n bina ???n laz?m? avadanl?q ?taliya, Avstriya, Fransa v? T?rkiy?d?n g?tirilmi?dir.
Muzeyimiz

Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində təhsil almış, 1941 ildən Əhməd Bakıxanovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblında çalışmış, 1973 ildən ömrünün sonunadək həmin ansamblın bədii rəhbəri olmuşdur; bir çox xanəndələri müşayiət etmişdir. Onun sənəti yüksək ifaçılıq mədəniyyəti ilə fərqlənirdi. Repertuarında “Rast”, “Şur”, “Çahargah”, “Hümayun”, “Segah” və digər muğamlar əsas yer tuturdu.