• Binan?n formas? Az?rbaycan?n q?dim musiqi al?tl?rind?n olan tar?n hiss?l?rini xat?rlad?r. ?n m?asir texnologiyadan istifad? edilm?kl? tikil?n bina ???n laz?m? avadanl?q ?taliya, Avstriya, Fransa v? T?rkiy?d?n g?tirilmi?dir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама cостоялся первый концерт фестиваля Азербайджанских народных песен.

8 октября в Международном Центре Мугама cостоялся первый концерт в рамках  проекта  канала «Mədəniyyət» Азербайджанского Телевидения и Радио при содействии Международного Мугамного Центра под названием «Азербайджанские народные песни».
Перед концертом директор Канала «Mədəniyyət» - художественный руководитель проекта Рамиль Гасымов обозначил цели и значение проекта. Он выразил благодарность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой за внимание к истории азербайджанской музыки и музыкальной культуре. Ректор Азербайджанской Национальной Академии, народный артист, профессор Сиявуш Керими  отметил, что на фестивале, в течение нескольких дней зрителям будут представлены различные жанры азербайджанских народных песен.
Директор Международного Центра Мугама, народный артист, профессор Мурад  Гусейнов выразил глубокую признательность и  благодарность Фонду Гейдара Алиева за заботу об азербайджанской музыке, пропаганду и популяризацию народной музыки и мугама как у нас в стране , так и за рубежом .
На концерте выступили народные артисты Мансум Ибрагимов (”Qara tellər,”Şirvan yolları”), Назакет Теймурова (“Üç gündən bir,beş gündən bir”), Тейюб Асланов (“Aman təklik əlindən”),Гюльянаг Мамедова (“Durna dad əlindən”), Симара Иманова (“Küçələrə su səpmişəm”,”Aman ovçu”), Гюльяз Мамедова (“Çalpapaq”), Забит Набизаде (“Yaxan düymələ”,”Badamıgöz gəlin”), заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов (“Sarı gəlin”), Тяйар Байрамов (“Ay dili-dili), Бабек Нифталиев (“Xumar oldum”), Илькин Ахмедов (“Yeri dam üstə yeri”), Фехруз Мамедов (“ Qara gilə”), Алмаз Оруджева (“ Gəl bizə yar”), Закир Алиев (“Ay bülbüllər”), Гюлюстан Алиева (“Bağçada güllər”).
Аккомпанировали исполнителям заслуженные артисты - Эльчин Гашимов (тар), Эльнур Ахмедов (кяманча), Алекбер Алекберов (тар), Алиаскер Мамедов (тар), Эльшан Мансуров  (кяманча),  Хайям Мамедов (кяманча), артисты - Мехман Микаилов (тар), Джахандар Микаилов (кяманча), Сиявуш Керимов (нагара), Эльмяддин Гасанов (нагара), Рамин Абдуллаев (нагара).
08.10.2018