• Binan?n formas? Az?rbaycan?n q?dim musiqi al?tl?rind?n olan tar?n hiss?l?rini xat?rlad?r. ?n m?asir texnologiyadan istifad? edilm?kl? tikil?n bina ???n laz?m? avadanl?q ?taliya, Avstriya, Fransa v? T?rkiy?d?n g?tirilmi?dir.
Xəbərlər

В Международном Центре Мугама cостоялся увлекательный концерт в рамках проекта “Yaradanlar və yaşadanlar”.

     9-го октября  в Международном Центре Мугама,  при поддержке Министерства Культуры Азербайджанской Республики, cостоялся  концерт, в рамках совместного проекта  Международного Центра Мугама и  канала «Mədəniyyət” Азербайджанского Телевидения и Радио,под названием “Yaradanlar və yaşadanlar”, посвященный Дню национальной независимости.
 На концерте, в сопровождении инструментального ансамбля “Səadət” под руководством народного артиста Агаджабраила Абасалиева, выступили: народный артист  Самир Джафаров (“Azərbaycan”), заслуженные артисты Анар Шушалы (”Bakı”), Алмаз Оруджева (”Mənim Azərbaycanım”), Беимханым Велиева (“Azərbaycan qızıyam”), Рашад Ильясов (“Nə gözəldir Azərbaycan”),  Ехтирам Гусейнов (“Ana yurdum”), солисты Азербайджанского Телевидения и Радио Ровшан Азиз  (“Azərbaycan oğluyam”), Равана Амирасланлы (“Vətən gözəldir”) и участник телевизионного конкурса мугама Ариз Гусейнов (“Mehribam olaq”).
Последним номером концерта зрителям была представлена песня “Azərbaycan”  в исполнении  Ехтирама Гусейнова, Беимханым Велиевой, Ровшан Азиза и Раваны Амирасланлы. 
Ведущим концерта был заслуженный артист Рашад Ильясов.
Концерт был интересным и сопровождался аплодисментами.