• Binan?n formas? Az?rbaycan?n q?dim musiqi al?tl?rind?n olan tar?n hiss?l?rini xat?rlad?r. ?n m?asir texnologiyadan istifad? edilm?kl? tikil?n bina ???n laz?m? avadanl?q ?taliya, Avstriya, Fransa v? T?rkiy?d?n g?tirilmi?dir.
Xəbərlər
В Международном центре мугама с успехом продолжается  проект “Yaradanlar və yaşadanlar”.
 
27-го ноября в Международном Центре Мугама состоялся прекрасный концерт, посвященный творчеству известного писателя-драматурга, автора слов многих известных песен Алиаги Кюрчайлы, в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" Tелеканала "Mədəniyyət" и   Центра Мугама, осуществляемого при поддержке Министерства Культуры Азербайджанской Республики.
В концерте с песнями  на слова Алиаги Кюрчайлы выступили  народная артистка Гюльянаг Мамедова, исполнившая песню “Tez gəl”,  заслуженные артисты Рашад Ильясов -“Gəl barışaq”, Закир Алиев -“Könlüm sənindir”,  солисты Азербайджанского телевидения и радио – Забита Гусейнова -“Mən sənin yanına gəlirdim”, Пярвиз Гасымов - “Küçəmizdən keçəndə sən”,  Гюнай Имамвердиева -“Gedəy üzü küləyə”, Ровшан Азиз -“Heç xəbərin yoxdu sənin”,  певица Кёнуль Мамедли  с песней “Təki sən səslə məni”. 
Аккомпанировал инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.  
Последним номером концерта прозвучала песня “Belə ola həmişə” совместно исполненная Гюльянаг Мамедовой, Рашадом Ильясовым, Ровшан Азизом, Кёнуль Мамедли и Пярвизом Гасымовым.  
Ведущим концерта выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.
Концерт завершился бурными аплодисментами зрителей.
27.11.2018