• Binan?n formas? Az?rbaycan?n q?dim musiqi al?tl?rind?n olan tar?n hiss?l?rini xat?rlad?r. ?n m?asir texnologiyadan istifad? edilm?kl? tikil?n bina ???n laz?m? avadanl?q ?taliya, Avstriya, Fransa v? T?rkiy?d?n g?tirilmi?dir.
Xəbərlər

В Международном центре мугама прошёл блестящий концерт в рамках проекта “Yeni nəsil dəvət edir”.

25-го декабря в Международном Центре Мугама состоялся прекрасный концерт студентов кафедр “Исполнитель на народных музыкальных инструментах” и “Мугамное искусство” факультета “Музыкальное искусство” Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Данный концерт из песен любимых азербайджанских композиторов прошел в рамках совместного проекта - “Yeni nəsil dəvət edir” Международного Центра Мугама и Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства.
На концерте в исполнении студентов Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства прозвучали песни Саида Рустамова -“Haralısan”, ”Şer deyilmi”, “Oxu gözəl”, Тофика Кулиева -“Tez gəl”,   Гаджи Ханмамедова -“Gözünə qurban”, ”Üzün mənnən niyə döndü”,  Эмина Сабитоглы -“Sən olmuşam”, ”Bu gecə”, “Dağları duman alanda”, Джахангира Джахангирова -“Zərif gülüşlüm”, Шафиги Ахундовой -“Mehriban olaq”, “Həsrətində”, Рамиза Миришли -“İlk sevgi”, Октая Раджабова -“Sevərsənmi”, Полада Бюльбюльоглы -“Şən Azərbaycan”, Мусы Мирзоева -“Yeni il gəlir” и Эльзы Ибрагимовой -“Mehribanım”.
 
Концерт завершился бурными овациями.