• Binan?n formas? Az?rbaycan?n q?dim musiqi al?tl?rind?n olan tar?n hiss?l?rini xat?rlad?r. ?n m?asir texnologiyadan istifad? edilm?kl? tikil?n bina ???n laz?m? avadanl?q ?taliya, Avstriya, Fransa v? T?rkiy?d?n g?tirilmi?dir.
Xəbərlər

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Amabile ansamblının konserti keçirilib

BMM-də ansamblın  konsert proqramında
 Aleksandr Borodinin " Re minor simli seksteti" və
İohan Brams "1 nömrəli simli seksteti" səslənib. Proqram tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi bir sıra layihələr həyata keçirir ki, bunlardan da "Klassik musiqi axşamları", "Aşıq musiqisi axşamları","Sirlər xəzinəsi", "Unudulmayanlar", "Yeni nəsil dəvət edir", "Dastanlar", "Muğamat var olan yerdə", "Muğam axşamları", "Vətənimdir Azərbaycan" adlı layihələri xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır.